Klinika KMK

Shërbimet Tona

SHËRBIME

Departamentet Tona

Mjekë të Specializuar dhe Shërbime Multidisiplinare.
Shërbime Mjekësore, Laboratorike, Imazherike dhe Vizita me Mjekë të të Gjitha Specialiteteve.

Endokrinologji
Gastrologji
Gjinekologji
Kardiologji
ORL
Pediatri
Pneumologji
Radiologji
Radiologji
Urologji

Mjekët Tanë

Ndiqni prezantimet e mjekëve tanë si dhe përshkrimet e specialitetit të tyre.